Pokladna v obchode s odevmi

Vo všetkých predajniach, vrátane internetu, ale aj v kaderníctve, kozmetike, zdravotníckych a iných salónoch sa objavili pokladne. A aj keď muži nemusia brať so sebou príjmy vydané poskytovateľom služieb alebo pokladníkom v obchode, dnes by sa mali postarať o prevzatie vytlačenej potvrdenky.

Každá fiškálna tlačiareň posnet & nbsp; má funkciu účtenky pre muža, ktorý tiež môže vytlačiť potvrdenie o pokladni. Užívateľ registračnej pokladnice zároveň určí, či majú byť potvrdenia o úhrade na daňovom úrade zverejnené na určitom valci v papierovej verzii alebo či majú byť uvedené na digitálnom nosiči.

Pri úspechu klienta je príjem pokladničného lístka v jeho prospech. Niektorí zákazníci sa sťažujú, že ich príjem nepotrebuje za nič, že ide o špeciálny papier, ktorý v momente vyhodia, ale ak ho nedostanete zákazníkovi, môžete ho odovzdať. Daňové úrady čoraz častejšie prevádzkujú svojich hostí v obchodoch, na stánkoch v komerčných mestách alebo v servisných strediskách, aby zistili, či zákazník dostal potvrdenie. Formulár je prijateľný, keď sa zákazníkovi vytlačí potvrdenie a zákazník ho nedostal. Takéto príjmy by sa mali zničiť. V prípade, že potvrdenie o prijatí bude v charakteristickom mieste a klient už môže riešenie vyriešiť zo skladu, je za opustenie výtlačku z pokladne zodpovedný držiteľ registračnej pokladnice, ktorý môže byť potrestaný pečiatkou na pečiatku za neposkytnutie potvrdenia objednávateľovi.

Ministerstvo financií sa tiež rozhodlo podporiť popularizáciu príjmov odberateľov z registračných pokladníc. Na konci roka 2015 bola otvorená príjemná lotéria, v ktorej môže každý užívateľ fiškálneho príjmu získať podiel. Držiteľ potvrdenia, ktorý zdokumentuje kúpu výrobku alebo služby za sumu vyššiu ako 10 PLN, môže zaregistrovať svoj doklad o príjme na loterijnom liste, v ktorom okrem iného uvedie: registračné číslo, číslo výtlačku s uvedením čísla a dátumu nákupu. Myšlienkou je odmeniť šťastné potvrdenky s hodnotnými cennými materiálmi raz za mesiac. Raz za štvrťrok sa mení aj kategória prémií emitentov príjmov. Držitelia takýchto špeciálnych potvrdení, ktoré doteraz vydali kaderníci a kozmetickí lekári a ktoré v súčasnosti vykonávajú lekárske a zubárske ordinácie, môžu čerpať ďalšie cenné špeciálne ceny.