Fiskalna novitus nano cena

Každý podnikateľ s priamymi fiškálnymi pokladnicami každý deň zápasí s inými problémami, ktoré tieto zariadenia môžu generovať. Registračné pokladnice, podobne ako akékoľvek elektronické zariadenia, nie sú nezávislé od funkcií a niekedy sa pokazia. Nie každý majiteľ spoločnosti vie, že v každej položke, v ktorej je register vytvorený pomocou pokladnice, by mal mať iný takýto prístroj - dnes zlyhanie tohto ideálu.

Neexistencia záložnej pokladne pre elzab, zatiaľ čo ďalší predaj výrobkov alebo služieb môže vytvoriť sankcie zo strany daňového úradu, pretože zabráni tomu, aby boli záznamy o predaji zaznamenané v mieste poruchy hlavného zariadenia. Dokumenty uložené spolu s pokladnicou by mali obsahovať účtovnú knižku fiškálnej pokladnice. V tomto texte sa dopĺňajú nielen všetky opravy zariadenia, ale existujú aj tipy na fiškáciu pokladnice alebo výmenu jej pamäte. V tomto služobnom umení sa vyžaduje dodatočne jedinečné číslo, ktoré poskytol daňový úrad, názov podniku a adresa priestorov, v ktorých sa suma používa. Všetky tieto posolstvá sú platné pre úspech daňových kontrol. Všetky železnice v pamäti registra a ich oprava patria k činnosti špecializovanej služby, s ktorou by mali všetci podnikatelia, ktorí používajú registračné pokladnice, uzatvoriť podpísanú zmluvu. Čo je dobré - mali by ste informovať daňový úrad o všetkých zmenách v službe pokladníka. Predaj na fiškálnych sumách by sa mal uskutočňovať v nepretržitom štýle, takže ak je registračná pokladňa plná, musíte si vymeniť pamäť za nasledujúcu, pamätajúc na načítanie pamäte. Čítanie pamäte registračnej pokladnice môže byť - aj ako jej zmena - vykonané, ale len oprávnenou osobou. Okrem toho by sa táto práca vykonávala v prítomnosti zamestnanca daňového úradu. Od čítania fiškálnej pokladnice sa vyhotoví príslušný protokol, ktorého kópia sa dostane na daňový úrad a zostáva na podnikateľovi. Tento protokol musí uložiť spolu s ďalšími dokladmi týkajúcimi sa pokladnice - jeho nedostatok môže fungovať uložením pokuty úradu.